Služby

Naše ordinace poskytuje komplexní služby v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé, klade důraz na osobní přístup, individuální požadavky pacientů a vlídné prostředí.

Služby

 • Diagnostika a léčba akutních onemocnění
 • Diagnostika a léčba chronických onemocnění
 • Preventivní prohlídky
 • Předoperační vyšetření (ASA I a ASA II)
 • Urgentní péče v náhlých akutních stavech před příjezdem RZP
 • Očkování
 • Dispenzarizace chronických onemocnění
 • Prohlídky k vydání řidičského průkazu, zbrojního průkazu, potravinářského průkazu
 • Prohlídky na žádost zaměstnavatele, pro sportovní a zájmovou činnost
 • Oděry krve a biologického materiálu přímo v ordinaci
 • EKG vyšetření
 • 24 hodinová holterizace tlaku
 • vyšetření ABI indexu (kotníkové tlaky dolních končetin)
 • Rychlotesty - INR, CRP, StrepTest, iFOB (skryté krvácení v stolici)
 • Posudková činnost a spolupráce s OSSZ, ÚP
 • Návštěvní služba
 • Plně automatizovaný objednávkový systém
 • Konzultační činnost
 • Elektronická komunikace s pacienty
 • Spolupráce s ambulantními specialisty a nemocnicemi

Přístrojové vybavení

 • Močový analyzátor
 • EKG
 • Glukometr
 • Pulzní oxymetr
 • Analyzátory POCT metod (vyšetření INR,CRP, StrepTest, iFOB)
 • ABI index kotníkových tlaků
 • Holter TK

Smluvní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 • Vojenská zdravotní pojišťovna
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Oborová zdravotní pojišťovna

Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Výpis ze zdravotní dokumentace 250,- Kč
Zdravotní prohlídka na zbrojní průkaz 500,- Kč
Zdravotní prohlídka na řidičský průkaz 450,- Kč
Prohlídky na žádost zaměstnavatele 450,- Kč
Zpráva pro komerční pojišťovnu 250,- Kč
Očkování (není zahrnuta cena očkovací látky) 200,- Kč
Ztráta dokladu o DPN (duplikát) 100,- Kč

Telefon

+420 377 470 842

Adresa

Masarykova 68, 31212 Plzeň